Перевірка першого закону Кірхгофа.Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
Джерело струму
(2 шт.)
З’єднувальні
провідники
Резистори
(10, 50 та 100 Ом)
Мультиметри
(3 шт.)

Перевіряємо:

1
- Перший закон Кірхгофа - алгебраїчна сума струмів, що збігаються в будь-якій точці розгалуження провідників, дорівнює нулю. Отже цей закон встановлює зв'язок між сумою струмів, спрямованих до вузла електричного з'єднання (додатні струми), і сумою струмів, спрямованих від вузла (від'ємні струми).

Хід досліду:

1
1.  Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2.  Складаємо електричне коло за схемою:
1
  Зверніть увагу, щоб провідники від резисторів були приєднані до клем для вимірювання сили струму відповідних мультиметрів. Такий спосіб приєднання дозволить не лише визначити силу струму у різних частинах кола, але також і візуалізувати напрямок струму.
1
3. Вмикаємо джерела живлення та встановлюємо на них постійний струм з вихідною напругою 2 В. Тепер вмикаємо мультиметри та фіксуємо значення їхніх вимірів.
Зверніть увагу, що перший мультиметр (приєднаний до резистора на 10 Ом) вимірює прямий струм з силою близько 15 мА. Другий мультиметр (приєднаний до резистора на 50 Ом) - також вимірює прямий струм з силою близько 3 мА. Нарешті третій мультиметр вимірює зворотний струм з силою близько -18 мА.
2
4. Розраховуємо суму визначених раніше струмів враховуючи їхній знак. Переконуємося, що перший закон Кірхгофа для вузла, у якому сходяться провідини від трьох резисторів, виконується (у межах похибки).

Висновок:

1
Таким чином, під час виконання досліду ми переконались, що перший закон Кірхгофа виконується і сума додатних струмів, які надходять до розгалуження, дорівнює сумі від'ємних струмів, які спрямовані від розгалуження.