Гальванічний елемент. Його ЕРС та внутрішній опір.Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
Джерело струму
З’єднувальні
провідники
Електрохімічна комірка
Мультиметр (2 шт.)
Мідний та цинковий електроди
Додаткове обладнання
Чиста вода
Лимонна кислота

Резистор
(50 Ом)

Перевіряємо:

1
- Одним з джерел електричного струму є гальванічний елемент, який просто виготовити з мідного та цинкового електродів, що занурені у розчин лимонної кислоти - електроліт.
2
- Електрорушійна сила гальванічного елемента кількісно дорівнює напрузі на його контактах без навантаження.
3
- Гальванічний елемент виготовлений власноруч має високий внутрішній опір, який можна знайти з формули: r = (Ε - U)/I,
де E - ЕРС цього гальванічного елемента, U - напруга та I - сила струму у колі з опором.

Хід досліду:

1
1.  Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2.  Розчиняємо лимонну кислоту у воді у електрохімічній комірці. Поміщаємо у розчин електроди.
3
3.  Приєднуємо до електродів за допомогою провідників мультиметр у режимі вимірювання напруги. Вмикаємо мультиметр та визначаємо напругу, яку видає виготовлений нами гальванічний елемент (його ЕРС).
4
4.  Складемо коло за схемою використовуючи гальванічний елемент як джерело живлення:
1
5. Фіксуємо у нашому колі силу струму, яку видає наш гальванічний елемент та напругу на контактах резистора.
2
6. На основі отриманих даних визначаємо внутрішній опір гальванічного елемента.

Висновок:

1
Таким чином, під час виконання досліду ми зробили простий гальванічний елемент з розчину лимонної кислоти та двох електродів: мідного та цинкового, а також визначили його ЕРС та його внутрішній опір, який є доволі значний і, як правило, перевищує 50 Ом.