Паралельне з’єднання провідників.Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
Джерело струму
З’єднувальні
провідники
Мультиметр
Резистори
(50 та 100 Ом)
Вимикач

Перевіряємо закони паралельного з’єднання:

1
- Напруга на окремих ділянках кола і на кінцях всіх паралельно з’єднаних провідників є однаковою: U = U1 = U2.
2
- Сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів в окремих паралельно з'єднаних провідниках: І = І1 + І2.
3
- Загальний опір кола визначається з рівняння: R = (R1R2) / (R1 + R2).

Хід досліду:

1
1.  Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2.  Складаємо електричне коло за схемою:
1
3. Розмикаємо вимикачем коло, вмикаємо джерело живлення, встановлюємо на ньому постійний струм з вихідною напругою 5 В.
2
4. Перевіряємо рівняння: U = U1 = U2. Для цього за допомогою мультиметра визначимо напругу на обох резисторах та на кожному з резисторів окремо:
1
5. Переконуємося, що напруга у всіх частинах кола є однаковою (у межах похибки).
2
6. Перевіряємо рівняння: І = І1 + І2. Для цього за допомогою мультиметра визначимо силу струму перед розгалуженою частиною кола, перед першим та перед другим резистором:
1
7.  Переконуємося, що сила струму перед розгалуженою частиною кола дорівнює сумі сил струмів на першому і другому резисторах окремо (у межах похибки).
2
8. Перевіряємо рівняння: R = (R1R2) / (R1 + R2). Для цього за допомогою мультиметра у режимі омметра визначаємо опір першого і другого резисторів окремо, а також обох паралельно з’єднаних резисторів:
1
9.  Переконуємося, що опір паралельно з’єднаних резисторів є суттєво нижчим за опір кожного з резисторів зокрема і дорівнює відношенню добутку опорів резисторів до їхньої суми (у межах похибки).

Висновок:

1
Таким чином, під час виконання досліду ми перевірили закони паралельного з’єднання провідників та переконались, що вони виконуються.