Вольт-амперні характеристики біполярного транзистора npn-типу.Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
Джерело струму (2 шт.)
З’єднувальні
провідники
Мультиметри
(2 шт.)
Транзистор (npn-типу)
Лампа розжарення
Додаткове обладнання
Комп’ютер або лептоп
Локальна Wi-Fi мережа


Переконуємося, що:

1
- Вхідною вольт-амперною характеристикою біполярного транзистора є залежність струму бази від напруги база-емітер за різних значень напруги колектор-емітер.
2
- Вхідна вольт-амперна характеристика транзистора npn-типу має вигляд похилої кривої, кут нахилу якої напряму залежить від напруги кола колектор-емітер.
3
- Вихідною вольт-амперною характеристикою біполярного транзистора є залежність струму колектора від напруги колектор-емітер за різних значень напруги база-емітер.
4
- Вихідна вольт-амперна характеристика транзистора npn-типу має вигляд кривої висота підйому якої напряму залежить від напруги кола база-емітер.

Хід досліду:

1
1.  Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2.  Складаємо електричне коло за схемою:
1
3.  Вмикаємо блоки живлення, переконуємося, що вони працюють у режимі постійного струму. Вмикаємо мультиметри.
2
4.  Приєднуємо комп’ютер до web-інтерфейсу керуючого блока живлення (з’єднаний з базою транзистора), переходимо на вкладку побудови вольт-амперної характеристики досліджуваного приладу. Встановлюємо дослідний діапазон від 0,7 до 1,2 В.
3
5.  Встановимо на другому джерелі живлення вихідну напругу 1 В. Тепер у web-інтерфейсі першого блока живлення запускаємо дослідження.
4
6.  По завершенню дослідження встановлюємо на другому блоці живлення вихідну напругу 3 В та повторюємо дослід.
5
7.  Нарешті встановлюємо на другому блоці живлення вихідну напругу 5 В та повторюємо дослід.
6
8.  Аналізуємо отримані графіки, які мають подібний вигляд. Ці графіки дають вхідну вольт-амперну характеристику досліджуваного транзистора: залежність струму бази від напруги база-емітер за різних значень напруги колектор-емітер:
1
9.  Тепер приєднуємо комп’ютер до web-інтерфейсу другого блока живлення (з’єднаний з колектором транзистора), переходимо на вкладку побудови вольт-амперної характеристики досліджуваного приладу. Встановлюємо дослідний діапазон від 0 до 3 В.
2
10.  На першому джерелі живлення встановлюємо вихідну напругу 0,8 В. Тепер у web-інтерфейсі другого блока живлення запускаємо дослідження.
3
11.  По завершенню дослідження встановлюємо на першому блоці живлення вихідну напругу 0,9 В та повторюємо дослід.
4
12.  Нарешті встановлюємо на першому джерелі живлення вихідну напругу 1 В та повторюємо дослід.
5
13. Аналізуємо отримані графіки, які також мають подібний вигляд. Ці графіки дають вихідну вольт-амперну характеристику досліджуваного транзистора: залежність струму колектора від напруги колектор-емітер за різних значень напруги база-емітер:

Висновок:

1
Таким чином, під час виконання досліду ми вивчили вхідну та вихідну вольт-амперні характеристики біполярного транзистора npn-типу.