Залежність сили струму на ділянці кола від її опоруОбладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
Джерело струму
З’єднувальні
провідники
Резистори
(на 10, 50 та 100 Ом)
Мультиметри
(2шт.)
Додаткове обладнання
Комп’ютер або лептоп
Локальна Wi-Fi мережа


Первіряємо:

1
- Закон Ома для ділянки кола.

Хід досліду:

1
1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2. Складаємо електричне коло за схемою:
1
3.  Вмикаємо блок живлення, переконуємося, що він працює у режимі постійного струму. Приєднуємо комп’ютер до його web-інтерфейсу, переходимо на вкладку побудови вольт-амперної характеристики досліджуваного приладу (у нашому випадку резистора). Встановлюємо дослідний діапазон з 0 до 5 В. Вмикаємо мультиметри.
2
4.  Тепер у web-інтерфейсі блока живлення запускаємо дослідження. Звертаємо увагу на виміри мультиметрів, які показують, як із збільшенням напруги на джерелі живлення прямо пропорційно збільшується сила струму у колі, а також різниця потенціалів на контактах резистора.
3
5.  Замінюємо у колі резистор з опором 10 Ом на резистор з опором 50 Ом та повторюємо попередній крок.
4
6.  Замінюємо резистор з опором 50 Ом на резистор з опором 100 Ом та повторюємо крок 4.
5
7.  По завершенню дослідження аналізуємо отримані графіки вольт-амперних характеристик резисторів на 10, 50 та 100 Ом. Переконуємося, що всі вони мають лінійний вигляд, але відрізняються між собою кутом нахилу до осей. Це вказує на те, що у колі із сталим опором сила струму прямо пропорційна прикладеній напрузі джерела живлення та обернено пропорційна опору цього кола:

Висновок:

1
Таким чином, під час виконання досліду ми перевірили закон Ома для ділянки кола за умови різного її опору та переконались, що сила струму у цьому колі прямо пропорційна прикладеній напрузі та обернено пропорційна опору.