Послідовне з’єднання провідників.Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
Джерело струму
З’єднувальні
провідники
Мультиметр
Резистори
(50 та 100 Ом)
Вимикач

Перевіряємо закони послідовного з’єднання:

1
- Повна напруга в колі, або напруга на полюсах джерела струму, дорівнює сумі напруг на окремих ділянках кола: U = U1 + U2.
2
- Сила струму у всіх провідниках кола є однаковою: І = І1 = І2.
3
- Загальний опір кола дорівнює сумі опорів елементів цього кола: R = R1 + R2.

Хід досліду:

1
1.  Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2.  Складаємо електричне коло за схемою:
1
3. Розмикаємо вимикачем коло, вмикаємо джерело живлення, встановлюємо на ньому постійний струм з вихідною напругою 5 В.
2
4. Перевіряємо рівняння: U = U1 + U2. Для цього за допомогою мультиметра визначимо напругу на обох резисторах та на кожному з резисторів окремо:
1
5. Переконуємося, що напруга на контактах обох резисторів разом дорівнює сумі напруг на контактах кожного з резисторів окремо (у межах похибки).
2
6. Перевіряємо рівняння: І = І1 = І2. Для цього за допомогою мультиметра визначимо силу струму перед першим резистором, між резисторами та після другого резистора:
1
7.  Переконуємося, що сила струму у всіх частинах кола є однаковою (у межах похибки).
2
8. Перевіряємо рівняння: R = R1 + R2. Для цього за допомогою мультиметра у режимі омметра визначаємо опір першого і другого резисторів окремо, а також обох послідовно з’єднаних резисторів:
1
9.  Переконуємося, що опір послідовно з’єднаних резисторів дорівнює сумі опорів цих резисторів (у межах похибки).

Висновок:

1
Таким чином, під час виконання досліду ми перевірили закони послідовного з’єднання провідників та переконались, що вони виконуються.