Біполярний транзистор npn-типу.Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
Джерело струму (2 шт.)
З’єднувальні
провідники
Мультиметри
(2 шт.)
Транзистор (npn-типу)
Лампа розжарення

Переконуємося, що:

1
- Транзистор - напівпровідниковий елемент, який дозволяє керувати струмом у ньому за допомогою зміни вхідної напруги або струму, поданих на один з його електродів. Невелика зміна вхідних величин, може призводити до суттєво більшої зміни вихідної напруги та струму.
2
- Біполярний транзистор - один з типів транзисторів, має три електроди - емітер, базу і колектор. У цьому транзисторі база керує струмом, що протікає між двома іншими електродами.

Хід досліду:

1
1.  Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2.  Складаємо електричне коло за схемою:
1
3.  Вмикаємо блоки живлення, переконуємося, що вони працюють у режимі постійного струму. Вмикаємо мультиметри.
2
4.  Встановлюємо на другому джерелі живлення (приєднаний до колектора транзистора) вихідну напругу 5 В. Звертаємо увагу, що лампа не світиться, отже у колі колектор-емітер відсутній струм. Тепер повільно збільшуємо вихідну напругу на першому джерелі живлення з 0 до 1,5 В при цьому звертаємо увагу на покази мультиметрів, а також на лампу розжарювання (за напруги колектор-емітер у 5 В та після відкривання транзистора дослід треба проводити швидко, оскільки транзистор сильно нагрівається та може вийти з ладу).
3
5.  Звертаємо увагу, що транзистор починає відкриватися за напруги база-емітер близько 0,6 В, при цьому у колі база-емітер є струм лише у кілька мікроампер, а у колі колектор-емітер - з силою близько 1,5 міліампера. За такої сили струму лампа ще не світиться.
4
6.  За напруги база-емітер близько 1,1 В транзистор повністю відкривається, а лампа у колі колектор-емітер яскраво світиться. При подальшому збільшенні напруги у колі база-емітер сила струму у колі колектор-емітер майже не змінюється - транзистор вийшов на насичення.

Висновок:

1
Таким чином, під час виконання досліду ми познайомились з напівпровідниковим приладом, а саме біполярним транзистором npn-типу, один електрод якого, а саме база, дозволяє керувати струмом, що протікає між двома іншими електродами - емітером та колектором.