Визначення опорів провідників з ніхрому та канталу різних діаметрів та довжин. Питомий опірОбладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
З’єднувальні
провідники
Мультиметри
(2шт.)
Додаткове обладнання
Лінійка

Ніхромові провідники
(діаметром 0,1, 0,2 та 0,3 мм)
Канталові провідники
(діаметром 0,1, 0,2 та 0,3 мм)

Перевіряємо:

1
- Опір провідника залежить не лише від того, з якого матеріалу виготовлений провідник, але також від довжини та діаметра провідника.
2
- Характеристикою матеріалу є його питомий опір, який можна розрахувати з формули: ⲣ = RS/L, де R - опір провідника, S - площа його перерізу та L - довжина.

Хід досліду:

1
1.   Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2.   Відміряємо фрагменти усіх високоомних провідників довжиною 25 см.
3
3.  Приєднуємо ніхромовий провідник діаметром 0,3 мм до мультиметра у режимі вимірювання опору. Вмикаємо мультиметр та визначаємо його опір.
4
4.  Почергово приєднуємо до мультиметра фрагменти інших високоомних провідників довжиною 25 см: ніхром - 0,2 мм, ніхром - 0,1 мм, кантал - 0,3 мм, кантал - 0,2 мм, кантал - 0,1 мм. Визначаємо їхні опори.
5
5.  Відміряємо фрагменти усіх високоомних провідників довжиною 50 см. Почергово приєднуємо їх до мультиметра та визначаємо їхній опір.
6
6.  За отриманими даними спершу за формулою розраховуємо питомий опір матеріалу для кожного провідника, а потім - середній питомий опір ніхрому та канталу. Пам’ятаємо про те, що питомий опір ніхрому лежить у межах 1-1,1 * 10-6Ом*м, а канталу - у межах 1,2-1,4 * 10-6 Ом*м.

Висновок:

1
Таким чином, під час виконання досліду ми переконались у тому, що опір провідника залежить від таких його характеристик, як: матеріал, з якого він виготовлений, його довжини та площі поперечного перерізу. Також ми навчились розраховувати питомий опір матеріалу та розрахували питомий опір ніхрому та канталу.