Залежність сили струму від напруги на ділянці колаОбладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
Джерело струму
З’єднувальні
провідники
Резистор
(на 100 Ом)
Мультиметри
(2шт.)
Додаткове обладнання
Комп’ютер або лептоп
Локальна Wi-Fi мережа


Перевіряємо:

1
Закон Ома для ділянки кола. Умовами досліду є сталий опір ділянки кола.

Хід досліду:

1
1. Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2. Складаємо електричне коло за схемою:
1
3.  Вмикаємо блок живлення, переконуємося, що він працює у режимі постійного струму. Приєднуємо комп’ютер до його web-інтерфейсу, переходимо на вкладку побудови вольт-амперної характеристики досліджуваного приладу (у нашому випадку резистора). Встановлюємо дослідний діапазон з 0 до 5 В. Вмикаємо мультиметри.
2
4.  Тепер у web-інтерфейсі блока живлення запускаємо дослідження. Звертаємо увагу на виміри мультиметрів, які показують, як із збільшенням напруги на джерелі живлення прямо пропорційно збільшується сила струму у колі, а також різниця потенціалів на контактах резистора.
3
5. По завершенню дослідження аналізуємо отриманий графік вольт-амперної характеристики резистора на 100 Ом. Переконуємося, що він має лінійний вигляд. Це вказує на те, що у нашому колі із сталим опором 100 Ом сила струму прямо пропорційна прикладеній напрузі джерела живлення:

Висновок:

1
Таким чином, під час виконання досліду ми перевірили закон Ома для ділянки кола за умови сталого опору та переконались, що сила струму у цьому колі прямо пропорційна прикладеній напрузі.