Перший закон Кірхгофа на прикладі складного кола.Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
Джерело струму
(2 шт.)
З’єднувальні
провідники
Резистори
(по 2 шт. на 10, 50 та 100 Ом)
Мультиметри
(3 шт.)

Перевіряємо:

1
- Перший закон Кірхгофа - алгебраїчна сума струмів, що збігаються в будь-якій точці розгалуження провідників, дорівнює нулю. Отже цей закон встановлює зв'язок між сумою струмів, спрямованих до вузла електричного з'єднання (додатні струми), і сумою струмів, спрямованих від вузла (від'ємні струми).

Хід досліду:

1
1.  Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2.  Складаємо електричне коло за схемою:
1
   У цьому колі є чотири розгалуження, які ми будемо досліджувати у наступних кроках. Для цього будемо вмикати послідовно один мультиметр у режимі амперметра перед розгалуженням, та по одному на кожну із гілок розгалуження. Під час проведення кожного з дослідів варто орієнтуючись по схемі розташовувати мультиметри таким чином, щоб мультиметри, які вимірюють вхідний струм, мали позитивне значення, а мультиметри, які вимірюють вихідний струм, мали негативне значення. У такому випадку експеримент вийде максимально наочним.
1
3.  Вмикаємо джерела живлення та встановлюємо на них постійний струм з вихідною напругою 2 В. Тепер приєднуємо мультиметри послідовно до провідників біля першого розгалуження та вмикаємо їх. Звертаємо увагу, що струм, який надходить до вузла дорівнює сумі струмів, які виходять з нього (у межах похибки).
2
4.  Тепер переносимо мультиметри до другого розгалуження. Також звертаємо увагу, що сума струмів, які надходить до вузла дорівнює струму, який виходять з нього (у межах похибки).
3
5.  Переносимо мультиметри до третього розгалуження та порівнюємо струми, що надходять до вузла із струмами, які з нього виходять.
4
6.  Нарешті переносимо мультиметри до четвертого розгалуження.
Звертаємо увагу, що сума струмів, які надходить до вузла дорівнює струму, який виходять з нього (у межах похибки).

Висновок:

1
Таким чином, під час виконання досліду ми переконались, що і у складніших колах, які містять два джерела живлення, шість резисторів та чотири розгалуження, перший закон Кірхгофа також виконується.