Лабораторні роботи для 8-го класу

1
Найпростіше електричне коло
- Складання електричного кола за схемою.
- Дослідження умов протікання електричного струму.

Переглянути роботу
2
Провідники та діелектрики
- Дослідження струму у різних матеріалах.
- Провідники та діелектрики.

Переглянути роботу
3
Залежність сили струму від напруги на ділянці кола та від опору цієї ділянки.
Закон Ома для ділянки кола постійного струму
- Дослідження залежності струму в провіднику від прикладеної до нього напруги.
- Закон Ома.

Переглянути роботу
4
Вимірювання опору провідника за допомогою вольтметра та амперметра
- Вимірювання опору амперметром та вольтметром.

Переглянути роботу
5
Гальванічний елемент
- Створення найпростішого гальванічного елемента.
- Дослідження властивоcтей гальванічного елемента.

Переглянути роботу
6
Послідовне з’єднання провідників
- Перевірка законів послідовного з’єднання провідників.

Переглянути роботу
7
Паралельне з'єднання провідників
- Перевірка законів паралельного з’єднання провідників.

Переглянути роботу
8

Залежність опору від матеріалу, довжини та площі перерізу провідника

- Дослідження залежності опору від матеріалу, довжини та площі перерізу провідника

Переглянути роботу
Лабораторні роботи для 9-го класу
1
Взаємодія електромагніту з постійним магнітом
- Електромагніт.
- Властивості електромагніту.

Переглянути роботу
2
Електромагнітна індукція
- Ознайомлення з явищем електромагнітної індукції.

Переглянути роботу
3
Явище самоіндукції
- Ознайомлення з явищем самоіндукції.

Переглянути роботу
Лабораторні роботи для 11-го класу
1
Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
- Ознайомлення з поняттями ЕРС та внутрішнього опору.
- Перевірка закону Ома для повного кола.

Переглянути роботу
2
Дослід Ерстеда з магнітною стрілкою
- Виявлення магнітного поля, що існує навколо провідника зі струмом.

Переглянути роботу
3
Принцип дії трансформатора
- Ознайомлення з принципами роботи трансформатора.
- Дослідження залежності ефективності трансформатора від матеріалу осердя.

Переглянути роботу
4
Вольт-амперна характеристика напівпровідникового діода
- Напівпровідниковий діод.
- Дослідження властивостей напівпровідникового діода.

Переглянути роботу
5
Збереження електричної енергії, заряджання та розряджання конденсатора
- Дослідження властивостей конденсатора.
- Виготовлення конденсатора.

Переглянути роботу