Перевірка другого закону Кірхгофа.Обладнання та матеріали:

Компоненти Амперії
Джерело струму
(2 шт.)
З’єднувальні
провідники
Резистори
(на 10, 50 та 100 Ом)
Мультиметри
(3 шт.)

Перевіряємо:

1
-  Другий закон Кірхгофа, який постулює, що для будь-якого замкнутого контуру провідників алгебраїчна сума електрорушійних сил дорівнює алгебраїчній сумі добутків сил струму на кожній ділянці контуру на опір відповідної ділянки, враховуючи внутрішній опір джерел струму.
2
-  Згідно з другим законом для кола, що містить два джерела живлення, три резистора та одне розгалуження:
1
має справджуватись наступна система рівнянь:

1) I1 + I2 + I3 = 0;
2) E1 = R1I1 + R3I3;
3) E2 = R2I2 + R3I3.

Хід досліду:

1
1.  Беремо необхідне для проведення досліду обладнання.
2
2.  Аналізуємо досліджувану схему та встановлюємо напрямок струму у кожному контурі:
1
3.  Складемо електричне коло за схемою:
1
4.  Вмикаємо джерела живлення та встановлюємо на них постійний струм з вихідною напругою 5 В. Вмикаємо також мультиметри.
2
5. Звертаємо увагу, що перше рівняння, I1 - I2 - I3 = 0, виконується (у межах похибки).
3
5.  Переносимо мультиметри до третього розгалуження та порівнюємо струми, що надходять до вузла із струмами, які з нього виходять.
4
6. Тепер за допомогою мультиметра, який ми використаємо у якості омметра, визначимо точний опір почергово усіх наявних у колі резисторів (R1, R2, R3).
5
6. Знаючи ЕРС джерел живлення (Е1, Е2), що дорівнює вихідній напрузі, перевіряємо, чи виконуються рівняння 2 і 3: E1 = R1I1 + R3I3; E2 = R2I2 + R3I3. Переконуємося, що другий закон Кірхгофа для нашого кола виконується (у межах похибки).